Aanleiding en doelstelling

Zo als velen weten zijn bij de reconstructie de Landbouw Ontwikkelings Gebieden ontwikkelt. Waaronder in Marle ook. Dit gaf geen enkele ophef onder burgers of boeren, totdat hierdoor aanvragen kwamen voor nieuwe bedrijven in ons gebied. Deze aanvragen leidde uiteindelijk voor veel commotie onder de Marlese bevolking. Dit alles was aanleiding om nieuwe gebiedsvisies te maken voor het buitengebied. Ook de LOG gebieden ontkwamen hier niet aan. Bij het opnieuw inrichten waren ook de landbouworganisatie betrokken. Toen zijn meerdere agrarische ondernemers geschrokken over hoeveel onbegrip en weerstand er door de bewoners van het buitengebied is richting toekomstgerichte landbouw. Dit heeft doen nadenken over de landbouw richting burgers. Agrarische ondernemers zijn de gebruikers van het buitengebied, maar niet de enigen meer. Om toch begrip richting de andere gebruikers en bewoners te tonen is het idee ontstaan om deze stichting op te zetten.

Doel

  • Netwerk tussen de agrarische ondernemers.
  • Maatschappelijke betrokkenheid tonen
  • Af en toe financiële ondersteuning geven
  • 100% uit en voor Marle
  • Uiteindelijk: aanspreekpunt agrarische ondernemers zijn.

 

Deelname eis

  • Woonachtig op Marles grondgebied
  • Een bedrijf met UBN nummer hebben
  • Bij beëindigen UBN nummer vervalt de mogelijkheid tot lidmaatschap.
  • Vrijwillige donatie per jaar met een minimum richtbedrag.
  • Grote aanvragen worden beslist op ledenavond.